Prijava: inženjerka ili tvrtka

Natječaj je otvoren od 5. veljače do 8. ožujka za inženjerke koje su svojim radom i osobnošću uzor mladima te ih mogu inspirirati za inženjerstvo, tehnologiju, znanost i inovacije.

Prijavu putem online obrasca vrši sama inženjerka ili organizacija u kojoj je zaposlena (uz suglasnost kandidatkinje).

Odabir 10 kandidatkinja

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK) i suorganizator Mediade među pristiglim prijavama odabiru 10 kandidatkinja za Inženjerku godine koje, po njihovom mišljenju, mogu najbolje doprinijeti tomu da se kod mladih ljudi probudi entuzijazam za inženjerstvo, tehnologiju, znanost i inovacije.

Fokus nagrade Inženjerka godine ne leži na inženjerskim postignućima kandidatkinja, već na njihovom potencijalu da svojim radom i osobnošću budu primjer i inspiracija mlađim generacijama djevojaka.

Proglašenje „Inženjerka godine“

Jedna od 10 kandidatkinja proglašava se Inženjerkom godine. Četiri žirija sastavljena od relevantnih dionika imaju podjednak udio (25%) u procesu odlučivanja koja od 10 kandidatkinja je najveći uzor i inspiracija mladima:

  • Kandidatkinje za "Inženjerku godine"
  • Medijski predstavnici
  • Učenici i profesori srednjih škola
  • Predstavnici organizatora i partnera (AHK i Mediade)

Proglašenje “Inženjerke godine” održat će se na eventu 8. svibnja 2024.

Uloga kandidatkinja

Ulaskom u uži izbor za „Inženjerku godine“, kandidatkinje preuzimaju ulogu ambasadorica koje se zalažu za povećanje udjela inženjerki u društvu.